Vettigo logo
 • Vettigo
 • MIBIT ApS
 • Nyborgvej 4B
 • 5700 Svendborg
 • +45 6224 1734
 •  
 • info@Vettigo.dk
 •  
 • www.mibit.dk

Vettigo

- gør det nemmere at være dyrlæge

Funktioner i Vettigo

Klient- og patientregister

 • nem søgning på klienter og patienter
 • foruddefinerede tekster (fraser)
 • vedhæftede billeder og dokumenter i journalen
 • opret egne skemaer (f.eks. indlæggelsesskema)
 • understøttelse af GDPR krav
 • automatisk afsendelse af startbrev via e-mail til nye klienter
 • automatisk mailudsendelse af regninger
 • behandlingshistorik
 • kontooversigt
 • Automatisk udsendelse af remindere
 • standardbreve med flettefelter

Regnskab

 • regningshåndtering og -historik
 • enkel og letforståelig kreditering af fejlregninger
 • dagsafslutning og afstemning
 • mulighed for FI-kort eller -koder på udskrevne regninger
 • indlæsning af FI-adviseringslister fra netbanken
 • automatisk forsendelse af regninger/kvitteringer via e-mail
 • oversigt over udestående
 • omsætningsstatistik
 • rykkesystem
 • integration til inkassoløsning
 • integration til dit og din revisors foretrukne økonomisystem

Aftalebog

 • oprette tider og aftaler
 • rykke rundt på aftaler (Drag'n'Drop)
 • se klients fremtidige aftaler
 • automatiske aftalepåmindelser (sms/e-mail)
 • kalendergrupper
 • egne definerede aftalefarver
 • ankomstregistrering
 • gentagelsesaftaler
 • fleksibel opsætning af kalender med en dyrlæges aftaler eller alle i klinikken på en gang

Andre funktioner

 • automatisk opdaterede medicinpriser (VIF, Nomeco, VetPharm, m.fl.)
 • Integration til AniPlan/VetPlan eller lav din egne sundhedsplaner
 • Grafisk journal med tegning på billeder, tandkort, m.v.
 • omfattende statistik
 • eget logo på regninger
 • online tidsbestilling
 • automatisk underskrift på recepter
 • integration til Idexx VetLab Station

Få adgang her

Bemærk!

Din e-mail adresse vil blive anvendt til fremsendelse af den midlertidige adgangskode. Du vil derfor ikke kunne komme til at afprøve Vettigo, hvis du giver en forkert e-mail adresse. Vi screener alle email adresser af sikkerhedsmæssige hensyn. Derfor kan der være lidt forsinkelse før du får din adgangsoplysninger tilsendt.

Din tilmelding giver dig en gratis og uforpligtende adgang til at afprøve Vettigoi i 14 dage. Du kan frit oprette klienter og patienter, danne fakturaer, arbejde med kalender m.v. så du kan sikre dig, at Vettigo er det rigtige system for din klinik. Vi giver dig gerne en kort telefonisk introduktion til Vettigo. Kontakt os på tlf. 6224 1734, hvis du er interesseret i det.

De data, du registrerer i din prøveadgang blive ikke gemt efter udløbet af din prøveperiode. Hvis du vælger at købe Vettigo, så vil du få en anden adgang. Du skal derfor kun anvende din prøveadgang til Vettigo til afprøvning, ikke til rigtige data.